ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnologie
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Simpozioane
Volume
Bibliotecă
Premii şi distincţii
Publicaţii periodice
Colaborări internaţionale
  Secretariat
 
  Asociaţia „A. Philippide"

 

Marius-Radu Clim

Dr., cercet. şt. pr. I

 

Vicepreşedinte al Asociaţiei Culturale „A. Philippide” din Iaşi
Membru al Consorţiului de Informatizare pentru Limba Română (CONSILR)
Membru al Societăţii de Lingvistică Romanică
Membru în colegiul de redacţie al revistei Philologica Jassyensia a Asociatiei Culturale „A. Philippide” din Iaşi şi a Institutului de Filologie Română „A. Philippide”.

Domenii de interes:

  • lexicologie,
  • lexicografie,
  • filologie română,
  • lingvistică computaţională,
  • istoria limbii române,
  • filozofia limbajului

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

 

 

 

mariusradu_ro@yahoo.com

> Pagina departamentului de lexicologie şi lexicografie

 

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România