ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"
 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnografie şi folclor
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Bibliotecă
Publicaţii periodice
Simpozioane
Colaborări internaţionale
Premii şi distincţii
  E-mail

 

 

Florin-Teodor Olariu

Dr., cercet. şt. principal gr. III
Membru în comitetul de organizare a simpozioanelor internaţionale:

 • Identitatea culturală romanească în contextul integrarii europene, Iaşi, 22-23 septembrie 2006.
 • Comunicare interculturală şi integrare europeană, Iaşi, 11-12 noiembrie 2005.
 • Spaţiul lingvisitic şi literar românesc din perspectiva integrării europene, Iaşi, octombrie 2004.
 • Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora, Iaşi, mai 2003.
 • Identitatea limbii şi literaturii române în perspectiva globalizării, Iaşi, mai 2002.

Volume:

 • Dimensiunea ludic-agonală a limbajului (Prolegomene la o abordare interacţionistă a structurilor conversaţionale), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, 320 p.

Volume (în colaborare):

 • Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, vol. III, în pregătire pentru tipar.

Volume îngrijite:

 • Identitatea culturală românescă în contextul integrării europene, (volum îngrijit de Marius-Radu Clim, Laura Manea, Ofelia Ichim, Florin Teodor-Olariu), Iaşi, Editura Alfa, 2006, 760 p.
 • Comunicare interculturală şi integrare europeană, Iaşi, Editura Alfa, 2006, 324 p. (în colaborare cu Elena Dănilă, Ofelia Ichim).
 • Spaţiul lingvistic şi literar românesc din perspectiva integrării europene, Iaşi, Editura Alfa, 2004, 484 p. (în colaborare cu Dan Mănucă şi Ofelia Ichim).
 • Limba şi literatura română în spaţiiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora, Iaşi, Editura Trinitas, 2003, 548 p. (în colaborare cu Ofelia Ichim).
 • Identitatea limbii şi literaturii române în perspectiva globalizării, Iaşi, Editura Trinitas, 2002, 432 p. (în colaborare cu Ofelia Ichim).

 

Ediţii :

 • Signa in rebus. Studia semiologica et linguistica in honorem M. Carpov, supliment al „Analelor ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi. Secţiunile Lingvistică şi Limbi străine (2005)”, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2005, 336 p. (în colaborare)

 

Articole:

 • Quelques liminaires pour une perspective sociolinguistique sur l’immigration , pe situl Observatorului European al Plurilingvismului, la adresa http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2207&Itemid=8888894.
 • L’Observatoire européen du plurilinguisme – promoteur de l’identité linguistique et de la communication entre les pays, în Actele colocviului „Diversité culturelle dans la francophonie contemporaine” (Iaşi, 27 – 29 martie 2008), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2009, p. 275 – 283, (în colaborare).
 • Charta europeană a plurilingvismului – o platformă pentru dialogul intercultural, în Revista „Romania Orientale”, nr. XXI, 2008, Ed. Bagatto Libri, Roma, Italia, a cura di Luisa Valmarin e Nicoleta Neşu, p. 359 – 363; (în colaborare).
 • Comunitatea românească din Torino – o perspectivă interdisciplinară asupra unei stări de fapt, ibidem, p. 349–358; (în colaborare).
 • I rumeni di Torino: le finalità di un progetto e i primi risultati, in „Romania culturale oggi”, număr tematic al publicaţiei „Quaderni di Romània Orientale”, Roma, 2/2008, p. 411 – 424; (în colaborare).
 • (în colaborare), Los atlas lingüísticos rumanos: entre manuscrito y formato electrónico, în „ Revista Espańola de Lingüística”, Madrid, nr. 37, 2008, p. 215–246.
 • Atlas lingvistic electronic (în colaborare) , în Lucrările Atelierului de lucru Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române (Iaşi, 14−15 decembrie 2007), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2008, p. 11−20.
 • „O iniţiativă cu miză esenţială pentru Europa” , dialog cu Christian Tremblay, Preşedintele Observatorului European al Plurilingvismului, în „ Convorbiri literare”, CXLII, 2008, nr. 3, p. 11 – 14, (în colaborare).
 • La «Charte Européenne du Plurilinguisme» – moyen de préserver les identités nationales, în La Francophonie et la nouvelle identité européenne, volum care reuneşte textele comunicărilor prezentate la colocviul omonim, Iaşi, 29 – 31 martie 2007, îngr. Doina Spiţă, Iaşi, Editura Universităţii „ Alexandru Ioan Cuza”, 2008, p. 175 – 180, (în colaborare).
 • Interacţiunea verbală, între ritual şi strategie, în „Philologica Jassyensia”, III, nr. 2, 2007, p. 105–135.
 • (în colaborare), Aspectos de la entonación de un habla de la República de Moldavia y algunos problemas de la encuesta relacionados con la entonación, în Josefa Dorta (ed.), La prosodia en el ámbito lingüístico románico, Santa Cruz de Tenerife, La Página Ediciones, Colección Universidad, 2007,  p. 123-153.
 • Instrumente pentru consultarea Atlasului lingvistic electronic şi editarea textelor dialectale, în Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române (Lucrările Atelierului de lucru omonim), editori: Corina Forăscu, Dan Tufiş, Dan Cristea, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, p. 107–112, (în colaborare).
 • Vivant Professores!, în „Cronica”, XLI, 2006, nr. 6, p. 23.
 • Funcţionalitate şi modelare în analiza limbajului. Modelul-spirală, în «Signa in rebus». Studia semiologica et linguistica in honorem M. Carpov, supliment al „Analelor ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi”, secţiunile Lingvistică şi Limbi străine, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005, p. 253–274.
 • Funcţiile limbajului: între instrumentalismul teleologic şi interacţionismul creativ, în Limba română – structură şi funcţionare, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2005, p. 231–243.
 • Câteva consideraţii asupra dimensiunii ludice a limbajului uman, în Omagiu profesorului universitar Anatol Ciobanu, Editura Universităţii de Stat, Chişinău, 2005, p. 121–132.
 • Plates Preparation for Linguistic Atlases Publishing. The Editing Module (în colaborare), la „Third European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT 2004)”, Iaşi, 21–23 iulie 2004; (lucrare publicată în Lucrările Conferinţei, pe suport electronic – CD).
 • Electronic Linguistic Atlases (în colaborare) în vol. Proceedings of the International Conference on Information and Knowledge Engineering, IKE'03, Las Vegas, Nevada, USA, vol. 2, 2003, p. 628-633.
 • Identitate lingvistică şi culturală în spaţiu bilingv: Republica Moldova (în colaborare), în Limbaje şi comunicare, vol. VI, partea I, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, 2003, p. 387-398.
 • Noi contribuţii la informatizarea editării atlaselor lingvistice româneşti regionale (în colaborare), în vol. Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora, Iaşi, Editura Trinitas, 2003, p. 214-224.
 • Editarea asistată de calculator a atlaselor lingvistice şi a textelor dialectale (în colaborare), în vol. Identitatea limbii şi literaturii române în perspectiva globalizării, Iaşi, Editura Trinitas, 2002, 211–232, (în colaborare), în Hamid R. Arabnia (ed.) Proceedings of the International Conference on Information and Knowledge Engineering, IKE'03, June 23-26, 2003, Las Vegas, Nevada, USA, Volume 2, CSREA Press 2003, p. 628-633.
 • Disensiuni identitare în Republica Moldova. Aspecte sociolingvstice, în vol. Basarabia. Dilemele identităţii, Iaşi, Fundaţia Academică „A. D. Xenopol”, 2001, p. 307–314.

Granturi:

 • Proiectarea şi implementarea unui sistem integrat de aplicaţii software pentru editarea textelor dialectale si realizarea Atlasului lingvistic român, pe regiuni şi editarea textelor dialectale (2003 – 2005).
 • Cercetări în domeniul foneticii şi fonologiei limbii române, cu aplicaţie la atlasele lingvistice româneşti regionale (2000 – 2002).
  • Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom). Première phase : le noyau panroman (2008–2010), proiect franco-german finanţat de Agence Nationale de la Recherche (ANR) şi Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (colaborare punctuală pe domeniul geografiei lingvistice).
  • Emigranţi din România la Torino (1989-2006). O abordare cultural antropologică, proiect aprobat şi finanţat de Ministerul Afacerilor Externe şi care se derulează prin Asociaţia Culturală „A. Philippide” pentru perioada 2007- 2009. Echipa interdisciplinară este alcătuită din specialişti de la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bielefeld (Germania), Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi, Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi şi Universitatea din Torino (Italia).
  • Atlasul Multimedia Prozodic Român (AMPRom): 1 (prima etapă) Realizarea anchetelor în (minim) 10 puncte care vor fi incluse în AMPER (grant CNCSIS, 2007–2008, cod 1365.

   

   

  olariuft@yahoo.com

  > Pagina departamentului de dialectologie

   

   

   

   

   

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul „A. PHILIPPIDE” - Iaşi, România