ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnologie
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Simpozioane
Volume
Bibliotecă
Premii şi distincţii
Publicaţii periodice
Colaborări internaţionale
  Secretariat
 
  Asociaţia „A. Philippide"
Spaţiul lingvistic şi literar românesc din perspectiva integrării europene

LINGVISTICĂ

I. Generalia romanica

II. Geografie lingvistică

CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ. Literatura română dincolo de granițele țării

ETNOLOGIE. Identitate şi alteritate în spiritualitatea românească

Prezentarea autorilor

 

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România