ROMANIAN ACADEMY, Iaşi Branch
 


The “A. Philippide” Institute of Romanian Philology

 
   
Main Page
Historical references
Departments:
Literary history
Ethnology
Lexicology, Lexicography
Dialectology
Toponymy
Symposia
  Conference Proceedings
  Library
Journals
Awards and Distinctions
International Collaboration
Secretariat
   
  "A. Philippide" Asociation

 


La redactarea şi prezentarea pe internet a paginii INSTITUTULUI de FILOLOGIE „A. PHILIPPIDE” din Iaşi au lucrat:

 

Actualizarea şi procesarea informaţiilor este asigurată de:

 

 

 

 

    > Main Page

© The "A. Philippide” Institute of Romanian Philology, Iaşi, Romania