ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnologie
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Simpozioane
Volume
Bibliotecă
Premii şi distincţii
Publicaţii periodice
Colaborări internaţionale
  Secretariat
 
  Asociaţia „A. Philippide"
Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească şi contextul european

LINGVISTICĂ

CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ
In honorem professori Dan Mănucă

ETNOLOGIE

CULTURĂ ŞI IDENTITATE

 

 

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România