Ultima modificare: 11.11.2010
Revista

Revistă a Institutului de Filologie Română „A. Philippide” şi a Asociaţiei Culturale „A. Philippide”. Cod ISSN al revistei: 1841-5377. Revista „Philologica Jassyensia" are acreditare CNCSIS, în categoria B+ (cod 695).

Revista poate fi consultată la adresa de internet: http://www.philologica-jassyensia.ro/index.html

Revista „Philologica Jassyensia" are statutul de colaborator al Observatoire Européen du Plurilinguisme (http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php), Paris, Franţa.

Revista „Philologica Jassyensia" este editată din anul 2005, având o periodicitate semestrială. Această publicaţie (fomat academic) oferă un spaţiu de dialog intercultural, la nivel academic, între specialiştii români (din ţară şi din străinătate) şi filologii din alte ţări, preocupaţi de cercetările în domeniul limbii, literaturii, etnologiei - culturii române în general. Totodată, revista doreşte să evidenţieze locul cercetărilor filologice româneşti în cadrul cercetării europene de profil. Paginile revistei sunt deschise, deopotrivă, studiilor privind cercetarea academică de specialitate din alte ţări, cunoaşterii rezultatelor muncii colegilor din Europa, SUA, Canada etc., fiind utilă şi necesară sincronizării efervescentei activităţi filologice şi culturale desfăşurate de româniştii de pretutindeni. Autorii articolelor publicate sunt cadre didactice universitare şi cercetători, specialişti recunoscuţi în domeniul studiilor filologice naţionale şi internaţionale. Colegiul Academic al revistei este alcătuit din personalităţi marcante din perimetrul cercetărilor filologice, atât din România cât şi din străinătate. Revista "Philologica Jassyensia" umple un gol în publicaţiile de specialitate, în sensul că stabileşte un echilibru între doi vectori reprezentaţi, pe de o parte, de imperativul promovării studiilor şi cercetărilor de specialitate în cercurile ştiinţifice din afara graniţelor, iar pe de altă parte, de nevoia nu mai puţin stringentă a cunoaşterii de către filologii români a rezultatelor cercetărilor pe care confraţi de-ai lor din alte spaţii geografice le-au dedicat unor probleme privind cultura română, fie la nivelul structurii sale, fie al relaţiilor pe care aceasta le întreţine cu alte arii culturale (mai mult sau mai puţin limitrofe).
Studiile publicate de către revista "Philologica Jassyensia" din anul 2005 până în prezent reprezintă o ilustrare convingătoare a urmăririi şi realizării obiectivelor generale ale revistei. Dialogul intercultural stabilit în acest fel oferă o sursă de cunoaştere sau de redescoperire, în cadrul unui spaţiu editorial oferit cu generozitate şi administrat cu competenţă academică, a valorilor spirituale ale patrimoniul românesc şi universal.

Textele din Dosarul tematic „Românistica – stare de fapt” se constituie într-o pertinentă dare de seamă asupra situaţiei filologiei româneşti în universităţile din Europa. Acest „dosar" are rolul de a scoate în evidenţă problemele cu care se confruntă cei care doresc să studieze limba română în străinătate, el putând deveni astfel, prin statutul pe care poate să-l aibă - şi anume acela de „bază de date" construită treptat în jurul problemei în cauză -, un punct de sprijin în formularea adecvată a politicilor culturale responsabile cu promovarea patrimoniului etnocultural românesc la nivel european. Al doilea Dosar tematic, „Purilingvismul – între deziderat şi realitate”, dezbate o temă de mare actualitate, care intră tot mai mut în atenţia specialiştilor.
Recenziile îşi propun să semnaleze apariţii editoriale de interes naţional şi internaţional din domeniul filologiei şi al studiilor culturale, în general, facilitând, astfel, cunoaşterea unor titluri de referinţă, de actualitate.

Limbile în care sunt scrise articolele: engleză, italiană, germană, spaniolă, franceză, română. Fiecare articol este însoţit de un rezumat în engleză şi de câteva cuvinte-cheie.

© Asociaţia Culturală "A. Philippide"