ROMANIAN ACADEMY, Iaşi Branch
 


The “A. Philippide” Institute of Romanian Philology

 
   
Main Page
Historical references
Departments:
Literary history
Ethnography and Folklore
Lexicology, Lexicography
Dialectology
Toponymy
Symposia
  Conference Proceedings
  Library
Journals
Awards and Distinctions
International Collaboration
Secretariat
   
  "A. Philippide" Asociation

 

Victor Durnea

Dr. cercet. şt. principal gr. I
Secretar de redacţie la „Anuar de lingvistică şi istorie literară”
Redactor-şef al „Revistei române” (trimestrial editat de ASTRA – Despărţământul „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi)

Domenii de interes:

 

Curriculum Vitae

List of publications

 

 

victordurnea@yahoo.fr

 

> Page of the Literary history Department

 

 

 

 

 

    > Main Page

© The "A. Philippide” Institute of Romanian Philology, Iaşi, Romania