ROMANIAN ACADEMY, Iaşi Branch
 


The “A. Philippide” Institute of Romanian Philology

 
   
Main Page
Historical references
Departments:
Literary history
Ethnography and Folklore
Lexicology, Lexicography
Dialectology
Toponymy
Library
Journals
Symposia
International Collaboration
Awards and Distinctions
  E-mail

 

Victor Durnea

Dr. cercet. şt. principal gr. I
Secretar de redacţie la „Anuar de lingvistică şi istorie literară”
Redactor-şef al „Revistei române” (trimestrial editat de ASTRA – Despărţământul „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi)

Domenii de interes:

 

Curriculum Vitae

List of publications

 

 

victordurnea@yahoo.fr

 

> Page of the Literary history Department

 

 

 

 

 

    > Main Page

© The "A. PHILIPPIDE” INSTITUTE- Iaşi, Romania