ROMANIAN ACADEMY, Iaşi Branch
 


The “A. Philippide” Institute of Romanian Philology

 
   
Main Page
Historical references
Departments:
Literary history
Ethnography and Folklore
Lexicology, Lexicography
Dialectology
Toponymy
Symposia
  Conference Proceedings
  Library
Journals
Awards and Distinctions
International Collaboration
Secretariat
   
  "A. Philippide" Asociation

 

Sebastian Drăgulănescu

Cercet. şt. dr.

 

Domenii de interes:

  • critică şi istorie literară,
  • eminescologie,
  • poetică şi stilistică,
  • hermeneutică şi teorie literară

 

Curriculum Vitae

List of publications

 

> Page of the Literary history Department

 

 

 

 

 

    > Main Page

© The "A. Philippide” Institute of Romanian Philology, Iaşi, Romania