ROMANIAN ACADEMY, Iaşi Branch
 


The “A. Philippide” Institute of Romanian Philology

 
   
Main Page
Historical references
Departments:
Literary history
Ethnology
Lexicology, Lexicography
Dialectology
Toponymy
Symposia
  Conference Proceedings
  Library
Journals
Awards and Distinctions
International Collaboration
Secretariat
   
  "A. Philippide" Asociation

 

Ofelia Ichim

Dr., cercet. şt. principal gr. I
Coordonator al Departamentului de istorie literară
Director al revistei "Philologica Jassyensia"

Membru în comitetul de redacţie al „Buletinului Institutului de Filologie Română «A. Philippide»”
Membru în comitetul de organizare a simpozioanelor internaţionale ale Institutului
Preşedinte al Asociaţiei Culturale „A. Philippide" din Iaşi

Domenii de interes:

  • critică și istorie literară
  • literatură comparată
  • teoria literaturii
  • studii culturale

 

Curriculum Vitae

List of publications

 

 

 

ofelia.ichim@gmail.com

 

> Page of the Literary history Department

 

 

 

 

 

    > Main Page

© The "A. Philippide” Institute of Romanian Philology, Iaşi, Romania