ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnografie şi folclor
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Bibliotecă
Publicaţii periodice
Simpozioane
Volume
Colaborări internaţionale
Premii şi distincţii
  Secretariat

 

Gabriela Haja

Cercet. şt. principal gr. I, dr.

Şef al Departamentului de lexicologie–lexicografie
Membru în Colegiul de redacţie al revistei „Anuar de lingvistică şi istorie literară”

 

Domenii de interes:

  • lexicologie,
  • filologie română,
  • informatizare a cercetării lingvistice româneşti,
  • istorie a literaturii române,
  • etnologie.

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

 

gabihaja@yahoo.com

 

> Pagina departamentului de lexicologie şi lexicografie

 
 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul „A. PHILIPPIDE” - Iaşi, România