ROMANIAN ACADEMY, Iaşi Branch
 


The “A. Philippide” Institute of Romanian Philology

 
   
Main Page
Historical references
Departments:
Literary history
Ethnology
Lexicology, Lexicography
Dialectology
Toponymy
Symposia
  Conference Proceedings
  Library
Journals
Awards and Distinctions
International Collaboration
Secretariat
   
  "A. Philippide" Asociation

 

Florin-Teodor Olariu

Dr., cercet. şt. principal gr. I


Redactor-şef al revistei academice „Philologica Jassyensia”;
Redactor al „Buletinului Institutului de Filologie Română «A. Philippide»”;
Conferinţe ca invitat la universităţile şi centrele academice din Budapesta (2011), Bucureşti (2011), Paris (Paris V – René Descartes, 2008), Münster (2008), Sankt-Petersburg (2002);
Stagii de cercetare postdoctorale la Paris (2012, 2008), Madrid (2011), Torino (2011);
Membru în Colegiul consultativ al Societăţii române de dialectologie; membru al Societăţii de lingvistică romanică (Paris), al Societăţii internaţionale de dialectologie şi geolingvistică (Bamberg), al Observatorului european al plurilingvismului (Paris), al Centrului de informare asupra educaţiei bi- şi plurilingve (Aosta, Italia) si al Reţelei francofone de sociolingvistică;
Participări la congrese şi conferinţe internaţionale la Madrid, Roma, Berlin, Viena, Oxford, Valencia, Torino, Aosta, Bratislava, Linköping (Suedia)

 

Domenii de interes:

  • Dialectologie
  • Informatizarea cartografiei lingvistice româneşti
  • Sociolingvistică (sociolingvistica migraţiei)
  • Pragmalingvistică
  • Analiza conversaţiei

 

Curriculum Vitae

List of publications

 

 

olariuft@yahoo.com

 

> Page of the Dialectology Department

 


 

 

 

 

    > Main Page

© The "A. Philippide” Institute of Romanian Philology, Iaşi, Romania