ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnografie şi folclor
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Simpozioane
Volume
Bibliotecă
Premii şi distincţii
Publicaţii periodice
Colaborări internaţionale
  Secretariat
 
  Asociaţia „A. Philippide"

 

Elena Tamba

Dr., cercet. şt. principal gr. I
Membră în Societatea de Lingvistică Romanică (Société de Linguistique Romane)
Membră în Consiliul Director al Asociaţiei Culturale „A. Philippide” din Iaşi
Membră a Consorţiului de Informatizare pentru Limba Română (CONSILR)
Membră în Asociaţia Română de Terminologie (TermRom)
Membră în colegiul de redacţie al revistei Philologica Jassyensia a Asociatiei Culturale „A. Philippide” din Iaşi.

 

Domenii de interes:

  • lexicologie,
  • lexicografie,
  • filologie română,
  • informatizare a cercetării lingvistice româneşti,
  • gramatica limbii române,
  • toponimie.

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

 

 

 

isabelle.tamba@gmail.com

> Pagina departamentului de lexicologie şi lexicografie

 
 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România