ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnografie şi folclor
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Bibliotecă
Publicaţii periodice
Simpozioane
Volume
Colaborări internaţionale
Premii şi distincţii
  Secretariat

 

Elena Tamba (Dănilă)

Dr., cercet. şt. principal gr. I
Membră în Societatea de Lingvistică Romanică (Société de Linguistique Romane)
Membră în Consiliul Director al Asociaţiei Culturale „A. Philippide” din Iaşi
Membră a Consorţiului de Informatizare pentru Limba Română (CONSILR)
Membră în Asociaţia Română de Terminologie (TermRom)
Membră în colegiul de redacţie al revistei Philologica Jassyensia a Asociatiei Culturale „A. Philippide” din Iaşi.

 

Domenii de interes:

  • lexicologie,
  • lexicografie,
  • filologie română,
  • informatizare a cercetării lingvistice româneşti,
  • gramatica limbii române,
  • toponimie.

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

 

 

 

isabelle.tamba@gmail.com

> Pagina departamentului de lexicologie şi lexicografie

 
 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul „A. PHILIPPIDE” - Iaşi, România