ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnologie
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Simpozioane
Volume
Bibliotecă
Premii şi distincţii
Publicaţii periodice
Colaborări internaţionale
  Secretariat
 
  Asociaţia „A. Philippide"

 

Dragoş Moldovanu

Prof univ., dr., cercet. şt. principal gr. I

Proiect CNCSIS

 

Domenii de interes:

  • onomastică generală,
  • toponimie,
  • istoria limbii române,
  • slavistică,
  • stilistică,
  • lingvistică generală,
  • teoria numelui propriu.

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

 

> Pagina departamentului de toponimie

 
 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România