ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnografie şi folclor
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Bibliotecă
Publicaţii periodice
Simpozioane
Volume
Colaborări internaţionale
Premii şi distincţii
  Secretariat

 

Dragoş Moldovanu

Prof univ., dr., cercet. şt. principal gr. I

Proiect CNCSIS

 

Domenii de interes:

  • onomastică generală,
  • toponimie,
  • istoria limbii române,
  • slavistică,
  • stilistică,
  • lingvistică generală,
  • teoria numelui propriu.

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

 

> Pagina departamentului de toponimie

 
 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul „A. PHILIPPIDE” - Iaşi, România