ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnografie şi folclor
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Simpozioane
Volume
Bibliotecă
Premii şi distincţii
Publicaţii periodice
Colaborări internaţionale
  Secretariat
 
  Asociaţia „A. Philippide"

 

Doina Hreapcă

Dr., cercet. şt. principal gr. I
Secretar ştiinţific de redacţie al revistei „Anuar de lingvistică şi istorie literară” (din 1975)

Domenii de interes:

  • dialectologie românească şi generală,
  • socio- şi psiholingvistică,
  • etnolingvistică,
  • pragmalingvistică,
  • lexicologie – lexicografie.

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

 

 

> Pagina departamentului de dialectologie şi sociolingvistică

 

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România