ROMANIAN ACADEMY, Iaşi Branch
 


The “A. Philippide” Institute of Romanian Philology

 
   
Main Page
Historical references
Departments:
Literary history
Ethnography and Folklore
Lexicology, Lexicography
Dialectology
Toponymy
Symposia
  Conference Proceedings
  Library
Journals
Awards and Distinctions
International Collaboration
Secretariat
   
  "A. Philippide" Asociation

 

Dan Mănucă

Prof. univ. dr., cercet. şt. principal gr. I

Prof. univ. dr. la Facultatea de Litere a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
Membru al Uniunii scriitorilor din România
Membru al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România
Redactor-şef adjunct al revistei „Convorbiri literare”
Membru în comitetele de redacţie ale publicaţiilor: „Limba română” (Chişinău), „Anuar de lingvistică şi istorie literară”

Domenii de interes:

  • literatură,
  • critică literară,
  • eminescologie.

 

Curriculum Vitae

List of publications.

 

> Page of the Literary history Department

 

 

 

 

 

    > Main Page

© The "A. Philippide” Institute of Romanian Philology, Iaşi, Romania