ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnografie şi folclor
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Simpozioane
Volume
Bibliotecă
Premii şi distincţii
Publicaţii periodice
Colaborări internaţionale
  Secretariat
 
  Asociaţia „A. Philippide"

 

Cristina Florescu

Dr., cercet. şt. principal gr. I
Membră a Societăţii de Ştiinţe Filologice, filiala Iaşi

Organizator al Seminarului de stilistică (perioada 1991–1994)

Membră a Societãţii de Lingvistică şi Filologie Romanică (de la cel de-al XXIV-lea Congres al Societăţii, Aberystwyth, Marea Britanie, 1-6 august 2004)

 

Domenii de interes:

  • lexicografie,
  • lexicologie,
  • istoria limbii literare,
  • lingvistică generală,
  • semantică,
  • stilistică,
  • poetică,
  • semiotică.

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

cristinafl24@yahoo.fr

> Pagina departamentului de lexicologie şi lexicografie

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România