ROMANIAN ACADEMY, Iaşi Branch
 


The “A. Philippide” Institute of Romanian Philology

 
   
Main Page
Historical references
Departments:
Literary history
Ethnography and Folklore
Lexicology, Lexicography
Dialectology
Toponymy
Library
Journals
Symposia
International Collaboration
Awards and Distinctions
  E-mail

 


La redactarea şi prezentarea pe internet a paginii INSTITUTULUI de FILOLOGIE „A. PHILIPPIDE” din Iaşi au lucrat:

 

Actualizarea şi procesarea informaţiilor este asigurată de:

 

 

 

 

    > Main Page

© The "A. PHILIPPIDE” INSTITUTE- Iaşi, Romania