ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnografie şi folclor
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Bibliotecă
Publicaţii periodice
Simpozioane
Volume
Colaborări internaţionale
Premii şi distincţii
  Secretariat

 


I. PREMII ŞI DISTINCŢII ALE ACADEMIEI ROMÂNE

 

Individuale

 • CS dr. Adina Ciubotariu a primit Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din partea Academiei Române pentru Obiceiuri de naştere din Moldova. Tipologie şi corpus de texte, Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2012, 418 p., ISBN 978-973-703-771-8 (2014).
 • CS I dr. Victor Durnea a primit Premiul „ Titu Maiorescu” din partea Academiei Române pentru C. Stere. Publicistică, vol. I (1893-1905), Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2010, 567 p., ISBN 978-973-703-624-7 ( 2012) .
 • CS I dr. Florin Faifer a primit Premiul „ I.L. Caragiale” din partea Academiei Române pentru Incursiuni în istoria teatrului universal (de la origini până la Renaştere). Theatrum Mundi , Iaşi, Editura Timpul, 2010, 356 p., ISBN 978-973-612-376-4 ( 2012 ).
 • CS I dr. Dragoş Moldovanu a primit premiul „Timotei Cipariu” din partea Academiei Române pentru Teoria câmpurilor toponimice (cu aplicaţie la câmpul hidronimului Moldova), Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2010, 450 p., ISBN 978-973-703-627-8 ( 2012 ).
 • Premiul Gheorghe Brătianu al Academiei Române - Filiala Iaşi, pentru lucrarea Trasee iniţiatice în folclorul literar românesc. Structuri stilistice, de Adina Ciubotariu (2011).
 • Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru Dicţionarul limbii române. Serie nouă. Tom IV, Litera L (l-lherzolită), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, 778p. acordat următorilor autori: Lucia Cifor, Marius-Radu Clim, Doina Cobet, Elena Dănilă, Eugenia Dima, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Corneliu Morariu, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Mioara Visoianu şi Victoria Zăstroiu.
 • Premiul „Timotei Cipariu” pentru Terminologia filosofică românească modernă. Studiu asupra epocii de formare, de Ioan Oprea (1996).
 • Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru Studii de lexicologie biblică, de Eugen Munteanu (1995).
 • Premiul „Timotei Cipariu” pentru Influenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne, de Stelian Dumistrăcel (1978).
 • Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” pentru Critica literară junimistă, de Dan Mănucă (1975).
 • Premiul „Timotei Cipariu” pentru Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti, de N. A. Ursu (1962).

Pentru lucrari colective

 • Diploma „Meritul Academic” pentru merite şi devotament în realizarea Dicţionarului limbii române, colectivului de lexicografi de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Iaşi, 2010.
 • Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru Dicţionarul limbii române. Serie nouă. Tom IV, Litera L (l-lherzolită), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, 778p. acordat următorilor autori: Lucia Cifor, Marius-Radu Clim, Doina Cobet, Elena Dănilă, Eugenia Dima, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Corneliu Morariu, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Mioara Visoianu şi Victoria Zăstroiu.
 • Premiul „Octav Mayer” al Academiei Române, Filiala Iaşi, pe anul 2006, acordat cercetătorilor Luminiţa Botoşineanu şi Florin-Teodor Olariu, de la Departamentul de dialectologie, în calitate de coautori ai lucrării Aplicaţii software pentru realizarea Noului Atlas Lingvistic Român, pe regiuni şi editarea textelor dialectale.
 • Premiul „B. P. Hasdeu" al Academiei Române, pe anul 2004 acordat cercetătorilor de la Departamentul de istorie literară, pentru contribuţia adusă la Dicţionarul general al literaturii române, vol. I, II.
 • Premiul „Timotei Cipariu” pentru Tezaurul toponimic al României. Moldova. Volumul I. Repertoriul istoric al unităţilor administrativ-teritoriale. 1772-1988. Parte I, A. Unităţi simple (Localităţi şi moşii), A – O, Bucureşti, 1991. Coordonator: Dragoş Moldovanu; Redactorii secţiunii A: Mircea Ciubotaru, Vlad Cojocaru, Ion A. Florea, Gabriel Istrate, Dragoş Moldovanu, Ion Nuţă şi Colaboratori externi; Identificări, localizări: Vlad Cojocaru, Dragoş Moldovanu; Scheme lexicografice, înglobări, corelaţii, revizia generală a Secţiunii A: Dragoş Moldovanu; Redactorii Secţiunii B: Mircea Ciubotaru, Vlad Cojocaru, Gabriel Istrate.
 • Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române, din anul 1989, pentru lucrarea H. Tiktin, Rumänisch-Deutsches Wörterbuch, ediţia a II-a, überarbeitete und ergänzte Auflage von Paul Miron, Band I-III, Wiesbaden, Otto Harrassoowitz, 1986, 1988, 1989.
 • Premiul „Timotei Cipariu” pentru Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1979, 975 p. Autori: Stănuţa Creţu, Gabriela Drăgoi, Florin Faifer, Ion Lăzărescu, Dan Mănucă, Algeria Simota, Rodica Şuiu, Alexandru Teodorescu, Constantin Teodorovici. Maria Teodorovici, Leon Volovici, Remus Zăstroiu; Folclor: Lucia Berdan, Constanţa Buzatu, Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru; Coordonare şi revizie: Gabriela Drăgoi, Florin Farifer, Dan Mănucă, Alexandru Teodorescu, Leon Volovici, Remus Zăstroiu; Norme lexicografice: Corneliu Morariu; Redactor de editură: Violeta Mihăilă.

 

II. ALTE PREMII OBŢINUTE ÎN ŢARĂ ŞI ÎN STRĂINĂTATE

 

Individuale

 • Marius-Radu Clim, Diploma de excelenţă în cadrul Salonului de carte tehnico-ştiinţifică, artistică şi literară „Euroinvent” (Technical-Stintifical, Artistic And Literary Book Salon “Euroinvent”), desfăşurat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” în perioada 9-10 mai 2013, pentru lucrarea Neologismul în lexicografia românească, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 355 p.
 • Premio Internazionale di Studi Demoetnoantropologici „Giuseppe Pitrè – Salvatore S. Marino” din Palermo, pentru Catolicii din Moldova. Universul culturii populare, vol. I–III, Iaşi, 1998–2005, de prof. univ. dr. Ion H. Ciubotaru (2007).

Pentru lucrări colective

 • Premiul de excelenţă al Salonului naţional de carte, Iaşi, 2009, pentru volumul Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VII. Regum I, Regum II, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.
 • Marele Premiu „Coresi” la Salonul Internaţional de Carte SIC 2007, ediţia a 16-a, Chişinău, 2007, pentru Dicţionarul explicativ ilustrat al limbii române (DEXI), Chişinău, Editurile Arc şi Gunivas, 2007.
 • Premiul „Cartea anului” la Salonul internaţional de carte românească, ediţia a XVI-a, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”, Iaşi, 2007 pentru Dicţionarul explicativ ilustrat al limbii române (DEXI), Chişinău, Editurile Arc şi Gunivas, 2007.
 • Premiul „Cartea anului 2006”, la Salonul internaţional de carte, Iaşi, octombrie 2006, a fost acordat pentru Noul dicţionar universal al limbii române, ediţia a II-a [revăzută şi adăugită], de Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu, Bucureşti-Chişinău, Litera Internaţional, 2006, 1676 p.
 • Premiul „Cea mai bună carte a anului” al revistei „România literară” şi Premiul Asociaţiei Editorilor din România pentru cea mai bună editare a unei cărţi străine în 2004, pentru Septuaginta, volumul I, Bucureşti, Editura Polirom, 2004. Coordonatori: Cristian Bădiliţă, Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu, Dan Sluşanschi. În colaborare cu Ioan-Florin Florescu. Cu participarea prof. univ. dr. Eugen Munteanu.
 • Premiul pentru traducere al Ministerului Culturii la Salonul Naţional de Carte din anul 1998, Cluj, pentru Carmina Burana, de Eugen Munteanu şi Lucia-Gabriela Munteanu.
 • Premiul „Cartea anului” 1997, la Salonul Naţional de Carte, Chişinău, pentru Aeterna latinitas. Mică enciclopedie a gândirii europene în haină latină, de Eugen Munteanu şi Lucia-Gabriela Munteanu.

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul „A. PHILIPPIDE” - Iaşi, România