ROMANIAN ACADEMY, Iaşi Branch
 


The “A. Philippide” Institute of Romanian Philology

 
   
Main Page
Historical references
Departments:
Literary history
Ethnography and Folklore
Lexicology, Lexicography
Dialectology
Toponymy
Symposia
  Conference Proceedings
  Library
Journals
Awards and Distinctions
International Collaboration
Secretariat
   
  "A. Philippide" Asociation

 

 

Manifestări ştiinţifice patronate de Institut

 

  • Institutul de Filologie Română „A. Philippide” şi Asociaţia Culturală „A. Philippide” organizează cea de-a XII-a ediţie a Simpozionului Internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, cu titlul Integrare europeană/ identitate naţională; plurilingvism/ multiculturalitate – limba şi cultura română: evaluări, perspective, IAŞI, 25–26 septembrie 2013. Prima circulară se găseşte aici. Cea de-a doua circulară este disponibilă în limba română şi în engleză. Puteţi consulta afişul şi programul manifestării.
 • Institutul organizează lunar (cu excepţia perioadelor de concediu) şedinţe de comunicări ştiinţifice şi prezentări de carte şi de periodice de specialitate (apărute în ţară şi peste hotare).

 • În luna septembrie a fiecărui an, are loc o amplă sesiune ştiinţifică multidisciplinară.
 • Institutul de Filologie Română „A. Philippide” şi Asociaţia Culturală „A. Philippide” a organizat Simpozionul Naţional Doi ctitori ai literaturii române: Gh. Asachi şi Bogdan Petriceicu-Hasdeu , la Iaşi, în data de 20 iunie 2013. Prima circulară se găseşte aici. A doua circulară poate fi accesată aici. Găsiţi aici cea de-a treia circulară.
 • Zilele „B. Fundoianu - Benjamin Fondane", Iaşi, 5 - 6 iunie 2013. Comunicatul de presa poate fi citit aici. Programul-invitatie se gaseste aici, împreună cu afişul manifestării.
 • Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi, Centrul de Studii Biblico-Filologice «Monumenta linguae Dacoromanorum», împreună cu Institutul de Filologie Română «A. Philippide» din Iaşi şi Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România au organizat  a III-a ediţie a Simpozionului Internaţional  «Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană» (Iaşi, 30 mai – 1 iunie 2013). Înscrierea s-a făcut prin intermediul unui fişier electronic on-line, la adresa: http://consilr.
 • infouaic.ro/mld/monumenta/simpozionMLD.html. Detalii despre tematica şi organizarea acestei manifestări se găsesc în fişierul ataşat, precum şi pe afişul simpozionului.

  Institutul de Filologie Română „ A. Philippide”, Facultatea de Litere a Universităţii „ Alexandru Ioan Cuza” şi Asociaţia Culturală „ A. Philippide” au organizat Masa Rotundă „ Junimea – 150 de ani” (1863 – 2013), pe 28 martie, 2013, orele 12:00 – 14:00, în Aula Filialei Iaşi a Academiei Române (Bulevardul Carol I, Nr. 8). Moderator: Eugen Munteanu. Participanţi: Ştefan Afloroaei, Bogdan Creţu, Codrin Liviu Cuţitaru, Doris Mironescu, Antonio Patraş, Cassian Maria Spiridon. Puteţi consulta aici afişul şi invitaţia.

 • Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, Iaşi, Asociaţia Culturală „A. Philippide”, Iaşi, au organizat Simpozionul internaţional Gheorghe Ivănescu – 100 de ani de la naştere, Iaşi, 1-2 noiembrie 2012. Prima circulară poate fi citită în română şi în franceză. A doua circulară este disponibilă în română şi în franceză. Programul este disponibil aici.

  • Institutul de Filologie Română „A. Philippide" şi Asociaţia Culturală „A. Philippide" au organizat cea de-a XI-a ediţie a Simpozionului internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, cu titlul Tradiţie/ inovaţie – identitate/ alteritate: paradigme în evoluţia limbii şi culturii române, IAŞI, 18–19 septembrie 2012. Vă rugăm să consultaţi prima circulară. Cea de-a doua circulară este disponibilă aici, precum şi cea de-a treia circulară, împreună cu formularul de înscriere. A apărut şi cea de-a patra circulară. Puteţi consulta aici afişul şi programul.
  • Institutul de Filologie Română „A. Philippide" şi Asociaţia Culturală „A. Philippide" au organizat Simpozionul naţional I.L. Caragiale azi. Vitalitatea operei, la Iaşi, în data de 12 iunie 2012. Informaţii suplimentare găsiţi în documentul ataşat, precum şi în cea de-a doua circulară. Puteţi consulta aici afişul şi programul.
  • Institutul de Filologie Română A. Philippide" alături de Universitatea «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, Centrul de Studii Biblico–Filologice «Monumenta linguae Dacoromanorum» şi de Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România au organizat Simpozionul naţional «Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană», Ediţia a II-a, Iaşi, 4-6 noiembrie 2011. Invitaţia poate fi consultată aici. Puteţi consulta aici programul şi comunicatul de presă.
  • Institutul de Filologie Română „A. Philippide" şi Asociaţia Culturală „A. Philippide" au organizat Simpozionul internaţional Metafore ale devenirii din perspectiva migraţiei contemporane. Naţional şi internaţional în limba şi cultura română, Iaşi, 21-23 septembrie 2011. Invitaţia poate fi consultată în română şi în engleză. A doua circulară poate fi accesată aici. Puteţi consulta aici programul.
  • Institutul de Filologie Română A. Philippide", alături de Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi şi de Universitatea de Stat Alecu Russo " din Bălţi, au organizat Colocviul internaţional cu caracter aniversar Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere (Iaşi-Bălţi, 27-29 iulie 2011). Prima circulară poate fi consultată aici. Găsiţi aici cea de-a doua circulară. Programul colocviului poate fi vizualizat aici.
  • Institutul de Filologie Română „A. Philippide" şi Asociaţia Culturală „A. Philippide" au organizat Simpozionul naţional Doi critici în antiteză: G. Ibrăileanu şi E. Lovinescu, Iaşi, 3 iunie 2011. Invitaţia poate fi consultată aici. Puteţi consulta aici programul şi afişul. Găsiţi aici afişul lansării de carte.
  • Institutul de Filologie Română A. Philippide" a fost coorganizator, alături de Universitatea «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, Centrul de Studii Biblico–Filologice «Monumenta linguae Dacoromanorum» şi de Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România a Simpozionului naţional «Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană», Iaşi, 28–29 octombrie 2010. Programul poate fi consultat aici.

   Institutul de Filologie Română A. Philippide" şi Asociaţia Culturală A. Philippide" au organizat Simpozionul internaţional Cultură şi identitate românească. Tendinţe actuale şi reflectarea lor în diaspora, Iaşi, 22-24 septembrie 2010. Invitaţia poate fi consultată în limbile română, engleză şi franceză. Circulara 2 poate fi citită aici: română, engleză, franceză. Puteţi consulta aici programul şi afişul

   Asociaţia de Literatură Generală şi Comparată din România, în colaborare cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Litere, cu Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei Române, au organizat, în zilele de 9 şi 10 iulie 2010, la Iaşi, colocviul său anual care la această ediţie şi-a propus să discute tema Literatura şi politicul. Comunicatul ALGCR poate fi citit aici. Informaţii privind programul colocviului găsiţi în documentul ataşat.

 • Institutul de Filologie Română A. Philippide" şi Asociaţia Culturală A. Philippide" au organizat Simpozionul naţional Tudor Arghezi şi Mihail Sadoveanu: 130 ani de la naştere, Iaşi, 14 mai 2010. Programul poate fi consultat aici.

 • Institutul de Filologie Română A. Philippide", în colaborare cu Centrul de Studii Biblico-Filologice al Universităţii Alexandru Ioan Cuza", au organizat Seminarul interdisciplinar Explorări în tradiţia biblică românească, Iaşi, 11-14 februarie, 2010. Programul poate fi consultat aici.

 • Institutul de Filologie Romană A. Philippide" şi Asociaţia Culturală A. Philippide" au organizat Simpozionul internaţional Diaspora culturală românească – paradigme lingvistice, literare şi etnofolclorice care a avut loc la Iaşi, în perioada 5-7 noiembrie 2009. Invitaţia poate fi consultată în limbile română şi engleză. Programul poate fi consultat aici.

 • Institutul de Filologie Romană A. Philippide" şi Asociaţia Culturală A. Philippide" au organizat Simpozionul „ Alexandru Philippide – 150 de ani de la naştere” care a avut loc la Iaşi, în data de 15 mai 2009. Afişul simpozionului poate fi vizualizat aici.

 • Institutul de Filologie Romană A. Philippide" şi Asociaţia Culturală A. Philippide" au organizat Simpozionul internaţional Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească şi contextul european care a avut loc la Iaşi, în perioada 25-27 septembrie 2008. Programul poate fi consultat aici. Afişul simpozionului poate fi vizualizat aici. Volumul cu textele prezentate la simpozion poate fi consultat aici.

 • Institutul de Filologie Romană A. Philippide" şi Asociaţia Culturală A. Philippide" au organizat Simpozionul internaţional Români majoritari/români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice care a avut loc la Iaşi, în perioada 19-21 septembrie 2007. Programul poate fi consultat aici.

 • Institutul de Filologie Romană A. Philippide" şi Asociaţia Culturală A. Philippide" au organizat Simpozionul internaţional "Identitatea culturală romanească în contextul integrării europene" care a avut loc la Iaşi, în perioada 22-23 septembrie 2006. Detalii şi Program.

 • Institutul de Filologie Română „A. Philippide” şi Asociaţia Culturală „A. Philippide” au organizat Simpozionul internaţional Comunicare interculturală şi integrare europeană care a avut loc la Iaşi, în zilele de 11-12 noiembrie 2005.

 • În zilele de 1 şi 2 octombrie 2004, Institutul a organizat Simpozionul internaţional Spaţiul lingvistic şi literar românesc din perspectiva integrării europene, la care au participat specialişti din Anglia, Austria, Germania, Italia, Republica Moldova, România, Spania, Ucraina, Ungaria .

 • În zilele de 23 şi 24 mai 2003, Institutul a organizat Simpozionul internaţional Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora, la care au participat specialişti din Anglia, Franţa, Germania, Belgia, Spania, Italia, Republica Moldova, Republica Serbia, Ucraina şi România. Textele comunicărilor au apărut în volumul omonim.

 • În zilele de 17 şi 18 mai 2002, Institutul a organizat Simpozionul internaţional Identitatea limbii şi literaturii române în perspectiva globalizării, la care au participat specialişti din Anglia, Franţa, Germania, Republica Moldova, Ucraina şi România. Textele comunicărilor au fost tipărite în volumul omonim.

 

 

 

 

 

 

    > Main Page

© The "A. Philippide” Institute of Romanian Philology, Iaşi, Romania