ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnologie
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Simpozioane
Volume
Bibliotecă
Premii şi distincţii
Publicaţii periodice
Colaborări internaţionale
  Secretariat
 
  Asociaţia „A. Philippide"

 

 

Departamentul de istorie literară

Responsabil de departament:

CS I dr. Ofelia Ichim

Cercetătorii departamentului:

 

Direcţii de cercetare:

Între proiectele fundamentale ale Academiei Române se numără şi Dicţionarul general al literaturii române (DGLR) , a cărui realizare se bazează pe activitatea de cercetare în domeniile istoriei literare şi lexicografiei literare, activitate desfăşurată în departamentul nostru încă de la înfiinţare, şi finalizată într‑o serie de lucrări publicate fie la Editura Academiei Române, fie la alte edituri sau în revistele de specialitate. Între acestea se numără seria de studii dedicate istoriei criticii literare româneşti, realizată între 1963 şi 1968, sub coordonarea prof. univ. dr. Alexandru Dima şi prof. univ. dr. Nicolae I. Popa, Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900 , lucrare începută în 1968 şi tipărită în 1979 la Editura Academiei Române (Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române, 1979), precum şi ediţia a doua a aceleiaşi lucrări, apărută la Editura Academiei Române şi Editura Gunivas (Chişinău) în 2002. Totodată, în 1975, departamentul a trecut la alcătuirea unei Baze de date privind literatura română dintre anii 1900 şi 1950, operaţiune necesară pentru realizarea unui dicţionar general al literaturii noastre, şi a unei Arhive literare rezultată dintr‑o anchetă cu chestionar şi din contacte directe cu scriitori, cu urmaşii unor scriitori, cu diverse instituţii culturale, cu Arhivele Naţionale ş. a. destinată aceluiaşi scop. Din anul 1994, în colaborare cu Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” din Bucureşti şi cu alte grupuri de cercetători din Chişinău, Cluj, Timişoara ş. a., departamentul a început lucrul la DGLR , operă de interes naţional, finalizată prin apariţia întregii lucrări, în şapte volume, între anii 2004 – 2009, la Editura Univers Enciclopedic, şi prin apariţia Dicţionarului literaturii române, în două volume, la Editura Univers Enciclopedic Gold, în 2012. În prezent, cercetătorii din departament lucrează la finalizarea Dicţionarului general al literaturii române , ed. II. O altă temă de plan la care o parte din cercetătorii din departament au început să lucreze din anul 2014 este Enciclopedia scrierilor memorialistice româneşti.

Concomitent, cercetătorii departamentului au iniţiat şi alte proiecte cu finanţare naţională sau internaţională şi au desfăşurat o susţinută activitate în domeniile criticii, istoriei literare, literaturii comparate, ale altor sectoare ale vieţii culturale (filologie, teatrologie, editare etc.).

 

I. 1. Volume colective, realizate în cadrul proiectului prioritar Dicţionarul general al literaturii române (DGLR)

DGLR , vol. I, A-B, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004, 732 p. Coordonator general: acad. Eugen Simion. Coordonare şi revizie: Magdalena Bedrosian, Mihai Cimpoi, Iordan Datcu, Gabriela Drăgoi,Victor Durnea, Florin Faifer, Laurenţiu Hanganu, Dan Mănucă, Gabriela Omăt, Rodica Pandele, Remus Zăstroiu. Autori ieşeni: Şerban Axinte, Lucia Berdan, Nicoleta Borcea, Constanţa Buzatu, Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru, Stănuţa Creţu, Gabriela Drăgoi, Sebastian Drăgulănescu, Victor Durnea, Florin Faifer, Gheorge Hrimiuc-Toporaş, Ofelia Ichim, Ion Lăzărescu, Dan Mănucă, Constantin Paiu, Algeria Simota, Valeriu P. Stancu, Rodica Şuiu, Alexandru Teodorescu, Constantin Teodorovici, Leon Volovici, Remus Zăstroiu. Corelaţii tehnice şi bibliografie: Maria Teodorovici. Coperta

DGLR , vol. II, C-D, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004, 812 p. Coordonator general: acad. Eugen Simion. Coordonare şi revizie: Magdalena Bedrosian, Mihai Cimpoi, Iordan Datcu, Gabriela Drăgoi,Victor Durnea, Florin Faifer, Laurenţiu Hanganu, Dan Mănucă, Gabriela Omăt, Rodica Pandele, Remus Zăstroiu. Autori ieşeni: Şerban Axinte, Lucia Berdan, Nicoleta Borcea, Constanţa Buzatu, Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru, Stănuţa Creţu, Gabriela Drăgoi, Sebastian Drăgulănescu, Victor Durnea, Florin Faifer, Gheorge Hrimiuc-Toporaş, Ofelia Ichim, Ion Lăzărescu, Dan Mănucă, Constantin Paiu, Algeria Simota, Valeriu P. Stancu, Rodica Şuiu, Alexandru Teodorescu, Constantin Teodorovici, Leon Volovici, Remus Zăstroiu. Corelaţii tehnice şi bibliografie: Maria Teodorovici. Coperta

DGLR , vol. III, E-K, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005, 789 p. Coordonator general: acad. Eugen Simion. Coordonare şi revizie: Magdalena Bedrosian, Mihai Cimpoi, Iordan Datcu, Gabriela Drăgoi,Victor Durnea, Florin Faifer, Laurenţiu Hanganu, Dan Mănucă, Gabriela Omăt, Rodica Pandele, Remus Zăstroiu. Autori ieşeni: Şerban Axinte, Nicoleta Borcea, Constanţa Buzatu, Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru, Stănuţa Creţu, Gabriela Drăgoi, Sebastian Drăgulănescu, Victor Durnea, Florin Faifer, Ofelia Ichim, Ion Lăzărescu, Dan Mănucă, Constantin Paiu, Algeria Simota, Valeriu P. Stancu, Rodica Şuiu, Constantin Teodorovici, Amalia Voicu, Leon Volovici, Remus Zăstroiu. Corelaţii tehnice şi bibliografie: Maria Teodorovici. Coperta

DGLR , vol. IV, L-O, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005, 745 p. Coordonator general: acad. Eugen Simion. Coordonare şi revizie: Magdalena Bedrosian, Mihai Cimpoi, Crişu Dascălu, Iordan Datcu, Gabriela Drăgoi,Victor Durnea, Florin Faifer, Laurenţiu Hanganu, Dan Mănucă, Gabriela Omăt, Rodica Pandele, Mircea Popa, Remus Zăstroiu. Autori ieşeni: Şerban Axinte, Lucia Berdan, Nicoleta Borcea, Constanţa Buzatu, Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru, Stănuţa Creţu, Gabriela Drăgoi, Sebastian Drăgulănescu, Victor Durnea, Florin Faifer, Ofelia Ichim, Ion Lăzărescu, Dan Mănucă, Constantin Paiu, Algeria Simota, Valeriu P. Stancu, Rodica Şuiu, Constantin Teodorovici, Amalia Voicu, Leon Volovici, Remus Zăstroiu. Corelaţii tehnice şi bibliografie: Maria Teodorovici. Coperta

DGLR , vol. V, P-R, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2006, 723 p. Coordonator general: acad. Eugen Simion. Coordonare şi revizie: Magdalena Bedrosian, Mihai Cimpoi, Gabriela Danţiş, Crişu Dascălu, Iordan Datcu, Gabriela Drăgoi,Victor Durnea, Florin Faifer, Laurenţiu Hanganu, Dan Mănucă, Rodica Pandele, Mircea Popa, Remus Zăstroiu. Autori ieşeni: Şerban Axinte, Lucia Berdan, Nicoleta Borcea, Constanţa Buzatu, Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru, Stănuţa Creţu, Gabriela Drăgoi, Sebastian Drăgulănescu, Victor Durnea, Florin Faifer, Ofelia Ichim, Ion Lăzărescu, Dan Mănucă, Algeria Simota, Valeriu P. Stancu, Alexandru Teodorescu, Constantin Teodorovici, Amalia Voicu, Leon Volovici, Remus Zăstroiu. Corelaţii tehnice şi bibliografie: Maria Teodorovici. Coperta

DGLR , vol. VI, S-T, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2007, 827 p. Coordonator general: acad. Eugen Simion. Coordonare şi revizie: Magdalena Bedrosian, Mihai Cimpoi, Gabriela Danţiş, Crişu Dascălu, Iordan Datcu, Gabriela Drăgoi,Victor Durnea, Florin Faifer, Laurenţiu Hanganu, Dan Mănucă, Rodica Pandele, Mircea Popa, Remus Zăstroiu. Autori ieşeni: Şerban Axinte, Lucia Berdan, Nicoleta Borcea, Constanţa Buzatu, Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru, Stănuţa Creţu, Gabriela Drăgoi, Sebastian Drăgulănescu, Victor Durnea, Florin Faifer, Ofelia Ichim, Ion Lăzărescu, Dan Mănucă, Algeria Simota, Rodica Şuiu, Constantin Teodorovici, Amalia Voicu, Leon Volovici, Remus Zăstroiu. Corelaţii tehnice şi bibliografie: Maria Teodorovici. Coperta

DGLR , vol. VII, Ţ-Z, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2009, 556 p. Coordonator general: acad. Eugen Simion. Coordonare şi revizie: Magdalena Bedrosian, Mihai Cimpoi, Gabriela Danţiş, Crişu Dascălu, Iordan Datcu, Gabriela Drăgoi,Victor Durnea, Florin Faifer, Laurenţiu Hanganu, Dan Mănucă, Rodica Pandele, Mircea Popa, Remus Zăstroiu. Autori ieşeni: Şerban Axinte, Lucia Berdan, Nicoleta Borcea, Ion H. Ciubotaru, Stănuţa Creţu, Gabriela Drăgoi, Sebastian Drăgulănescu, Victor Durnea, Florin Faifer, Ofelia Ichim, Dan Mănucă, Algeria Simota, Constantin Teodorovici, Amalia Voicu, Leon Volovici, Remus Zăstroiu. Corelaţii tehnice şi bibliografie: Maria Teodorovici. Coperta

 

Dicţionarul Literaturii Române , coordonator general acad. Eugen Simion. Coordonare si revizie Gabriela Danţiş, Gabriela Drăgoi, Victor Durnea, Florin Faifer, Laurenţiu Hanganu, Mihai Iovănel, Rodica Pandele, Remus Zăstroiu, vol I (A-L), 838 p., ISBN 978-606-8358-46-8, vol II (M-Z), 844 p., ISBN 978-606-8358-47-5, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2012.

II. Granturi obţinute de cercetători ai Departamentului de Istorie Literară

1. Granturi naţionale:

Grantul Academiei Române Evaluarea informatizată, din perspectiva criticii şi istoriei literare, a literaturii române dintre 1900-2007 în vederea actualizării Dicţionarului general al literaturii române (DGLR) (nr. 25 /2007–2008). Director de proiect: Ofelia Ichim. Echipa: Şerban Axinte, Nicoleta Borcea, Marius Radu Clim, Cecilia Holban, Ioana Repciuc. Consilieri ştiinţifici: Dan Mănucă, Remus Zăstroiu. Colaboratori externi: Ramona Luca (Institutul de Informatică – Filiala Iaşi a Academiei Române), Emanuela Ilie, Ana Zăstroiu (Facultatea de Litere, Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza”).

Grantul Academiei Române Evidenţa informatizată a vieţii literare româneşti dintre 1900–2006. Autori , (contract nr 01/2005 – 2006) . Director de proiect: Ofelia Ichim. Echipa: Tamara Adoamnei, Şerban Axinte, Nicoleta Borcea, Marius Radu Clim, Amalia Voicu. Consilieri ştiinţifici: Florin Faifer, Dan Mănucă. Colaborator extern: Ramona Luca (Institutul de Informatică – Filiala Iaşi a Academiei Române).

Şerban Axinte a obţinut, cu proiectul intitulat Poetici ale romanului european reflectate în critica românească postbelică, o bursă a Şcolii postdoctorale a Academiei Române, „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 (Contract POSDRU/ 89/1.5/S/59758; perioada bursei: 1 februarie 2011 – 31 ianuarie 2013).

2. Participări la granturi şi proiecte internaţionale:

Emigranţi din România la Torino (1989-2009): O cercetare cultural-antropologică , proiect finanţat de Ministerul Afacerilor Externe (2007–2009). Director: Ofelia Ichim. Echipa: Florin-Teodor Olariu (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”), Nicoleta Turliuc (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”), Cătălin Turliuc (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”). Contract MAE Nr. 1304/ 06.08.2008; Contract MAE Nr. 1244/ 15.06.2007.

Diaspora rom ânească din Budapesta. O analiză socio-culturală , proiect interacademic, aprobat de Academia Ungară şi de Academia Română (2010-2012). Responsabil: Ofelia Ichim. Participă Florin-Teodor Olariu.

Observatoire Européen du Plurilinguisme (OEP) (Paris). Responsabilul echipei de la Institutul de Filologie Română „ A. Philippide”: Ofelia Ichim. Echipa: dr. Daniela-Ştefania Butnaru, dr. Marius-Radu Clim, dr. Florin-Teodor Olariu, dr.Veronica Olariu.

 

3. Participarea membrilor Departamentului la granturi şi proiecte naţionale

Dicţionarul limbajului poetic eminescian , organizat de Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (Cristina Florescu, Mioara Săcrieru-Dragomir, Adina Ciubotariu, Sebastian Drăgulănescu).

 

4. Volume colective publicate, altele decât cele din tema de plan

Gabriela Haja, Luminiţa Botoşineanu, Remus Zăstroiu, coordonatori, Lectură şi creativitate, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, 382 p.

Concepte în mişcare – Studii despre stadiul actual al criticii şi istoriei literare româneşti , prefaţă de Dan Mănucă, volum coordonat şi îngrijit de Ofelia Ichim şi Şerban Axinte, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, 464 p.

Memorialistica românească: între documentul istoric și obiectul estetic. Volum coordonat de Bogdan Crețu, Ofelia Ichim și Marius-Radu Clim, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, 378 p.

Ofelia Ichim, Emanuela Ilie (coordonatori), Dan Mănucă 80. In memoriam, editori: Ofelia Ichim, Emanuela Ilie, Marius-Radu Clim, București, Editura Tracus Arte, 2018, 380 p.

Marius-Radu Clim, Ofelia Ichim, Doris Mironescu, Ioana Repciuc (editori) Memorialistica românească: teorie și istorie literară, București, Editura Tracus Arte, 2020, 457p.

 

 

 

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România