.

 

 
INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 

Str. Th. Codrescu, Nr. 2,
Iaşi, 700 481, România
Tel: +40232/211.150

E-mail:

Repere istorice

Departamente:
Departamentul de istorie literară
Departamentul de etnologie
Departamentul de lexicologie şi lexicografie
Departamentul de dialectologie şi sociolingvistică
Departamentul de toponimie

Manifestări ştiinţifice patronate de Institut

Volume ale Simpozionului anual internaţional

Bibliotecă

Publicaţii periodice

Proiecte de cercetare

Premii şi distincţii

Secretariat

   
Director: cercet. șt. I, dr. Gabriela HAJA
 
   
© Institutul „A. PHILIPPIDE”. Despre acest site